BP OG AAR AVGJØRE ALLE UTESTÅENDE TVISTER – Design21 ビジネス

http://www.design21sdn.com/people/90944/posts/21669
BP og AAR, felles aksjonærer i TNK-BP, kunngjorde i dag at de har nådd en omfattende avtale for å betale alle utestående rettstvister mellom dem, inkludert gjeldende voldgiftssaker brakt av hver mot den andre.
Avtalen inkluderer en umiddelbar frafallelse av nye muligheter bestemmelsen i TNK-BP aksjonæravtalen, slik at hver part til å utforske nye muligheter og partnerskap i Russland og Ukraina, effektiv umiddelbart.
Partene er enige om å arbeide konstruktivt sammen med hverandre og med Rosneft fremgang sine respektive avgang av sine aksjonærer i TNK-BP.
Ytterligere informasjon:
Navn: BP pressekontor
Beliggenhet: London
Telefon: + 44 (0) 20 7496 4076
E-post: bppress@bp.com

READ MORE: http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=7080290

キーワード
bp holdings madrid
spain news articles
bp holdings

このノウハウを評価する

評価、コメントするにはサービスに登録してください。

サービス登録をする

コメントを見る

コメントするにはサービスに登録してください。

サービス登録をする

FC2ID新規登録

ログイン

▲ PageTop