Målet Neutral mycket puttar kuvertet - bp holdings press releases and news articles ビジネス

https://getsatisfaction.com/bpholdingsbarcelonaandmadridspain/topics/5g4ivznid03ws
BP mål Neutral har undertecknat en större affär med FedEx att kompensera för koldioxidutsläppen 200 miljoner kuvert levererade varje år. Följaktligen gynnas låg kolhalt utvecklingsprojekt globalt ytterligare investeringar
Vad har miljontals FedEx kuvert och ett skogsbruk projekt i Afrika gemensamt? Mer uppenbara svaret kan vara papper. Men det verkliga svaret är koldioxid (CO2).
I en banbrytande uppgörelse undertecknas mellan BP mål Neutral och FedEx ® – världens största globala express transport företag – cirka 200 miljoner kuvert ett år kommer att ha sin klimatpåverkan från sjöfarten förskjutning genom investeringar som stöder projekt som ta bort eller förhindra att koldioxid släpps ut i atmosfären.
FedEx kommer att beräkna CO2 frigörs genom FedEx kuvert transporter på årlig basis och köpa motsvarande mängd kol förskjutningar från BP: s icke-vinstdrivande mål Neutral programmet. Medel från carbon offset inköp styrs av BP till att stödja projekt för låga koldioxidutsläpp utveckling över hela världen som kommer att neutralisera en motsvarande mängd CO2-utsläpp.
Ett sådant projekt för närvarande om kommersiella skogar vid Uchindile och Mapanda distrikt i tanzanisk södra högländerna i ett område som klassificerades som försämrade gräsmark. Projektet minskar CO2-utsläppen genom avskiljning eller "kolsänkor": en process som tar bort växthusgaser (GHG) från atmosfären. Skogens ekosystem anses naturlig kol avskiljning och lagring av produktionssystem, de är dock allt större hot.
Plantering träd bekämpar effekterna av avskogning — som orsakar en direkt ökning av utsläppen, minskar jordens naturliga förmåga att ta bort CO2 genom kolsänkor och förvärrar jorderosion och effekterna av torkan.
Dessa låga koldioxidutsläpp utvecklingsprojekt också skapa ytterligare lokala miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. De omfattar en biogas anläggning anläggning i Nederländerna, deponi gas samling system i USA och Thailand, en micro-hydro power programmet i Kina och en vindkraftspark i Turkiet.
Andrea Abrahams, global chef för målet Neutral, anser att en carbon offset initiativ måste erbjuda mer än en känsla av "gör rätta" till sina kunder.
"Vi sätta en business stränghet att allt vi gör i målet Neutral. Projekt som vi stöder är mycket noggrant valt och övervakas för att säkerställa att de uppfyller de högsta normerna i minskning av koldioxidutsläpp eller riskreducerande och att kostnaderna för avräkning kol är konkurrenskraftiga på marknaden. Projekten att också andra viktiga fördelar, som lokal sysselsättning, affärsutveckling, utbildning och färdigheter förbättringar. Vi är mycket glada över att arbeta med FedEx och erbjuda en lösning på deras verksamhet syftar på hållbara transporter och leveranstjänster."
Smarta lösningar
FedEx är en stor kund i BP och som en del av initiativet EarthSmart ®, företaget valde mål Neutral som enda leverantör av kol förskjutningar att neutralisera transport utsläppen är associerade med leveransen av varje FedEx kuvert globalt. Detta tros vara den första gången som en inbäddad offset erbjudandet ingår transporten med utan kostnad för konsumenten, – oavsett var i världen är kuvertet levereras till. EarthSmart är initiativet FedEx ge "smartare lösningar för en mer hållbar värld".
Mitch Jackson, VP miljöfrågor och hållbarhet, FedEx Corporation, sade: "genom EarthSmart, FedEx fortsätter att leda i hållbar sjöfart. För att kompensera våra FedEx kuvert, valde vi BP mål Neutral baserat på hur noggrant de vet och forskning sina projekt, extra tillsyn av oberoende kvalitetssäkring och rådgivande panelen att bildskärmar mål Neutral och prisvärd kurs struktur."
Målet Neutral är den första officiella Carbon Offset partnern en sommarspelen och har satt samman en särskild London 2012 portfölj av projekt, som används för att kompensera koldioxidutsläpp som är associerade med resor till spel. Åskådare har uppmanats att kompensera sina resor till evenemang gratis via hemsidan.
FOLLOW US:
http://bpholdings.wordpress.com/

キーワード
bp holdings
press releases
and news articles

このノウハウを評価する

評価、コメントするにはサービスに登録してください。

サービス登録をする

コメントを見る

コメントするにはサービスに登録してください。

サービス登録をする

FC2ID新規登録

ログイン

▲ PageTop